POSTĘPOWANIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie dostaw sprzętu i / lub wdrożenia rozwiązań ICT / mobilnych / aplikacji w projekcie

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę sprzętu i / lub wdrożenie rozwiązań ICT / mobilnych / aplikacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zaproszenia w załączniku.

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 28.05.2023

Zapytanie ofertowe – sprzęty i usługi ICT
Formularz ofertowy – sprzęty i usługi ICT

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie zaprojektowania i wdrożenia identyfikacji wizualnej w projekcie

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na zaprojektowanie i realizację identyfikacji wizualnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zaproszenia w załączniku.

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 28.05.2023

Zapytanie ofertowe – identyfikacja wizualna
Formularz oferty – identyfikacja wizualna (SIM)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie mebli w projekcie

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę i/ lub renowację mebli dla nowego bistro w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zaproszenia w załącznikach (zapytanie, rysunki).

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 28.05.2023

Zapytanie ofertowe – meble
Formularz ofertowy – meble
Katalog rysunków

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętów w projekcie

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę sprzętów dla nowego bistro w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zaproszenia w załączniku (zapytanie ofertowe).

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 28.05.2023

Zapytanie ofertowe – sprzęty gastronomiczne i drobne wyposażenie
Formularz ofertowy – sprzęty gastronomiczne i drobne wyposażenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i aplikacji POS w projekcie

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę sprzętu i aplikacji POS dla nowego bistro w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zaproszenia w załączniku (zapytanie ofertowe).

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 28.05.2023

Zapytanie ofertowe POS
Formularz ofertowy POS

Informacja o wynikach postępowania „Adaptacja nieużytkowanej części budynku gastronomicznego POLONEZ na bistro wraz z zapleczem, remontem toalety i sieni

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający podaje informację z dnia 25.05.2023 r. o wynikach postępowaniu na roboty budowlane wewnętrzne.
Szczegóły w załączeniu.

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena
Tychy, 25.05.2023

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane „Adaptacja nieużytkowanej części budynku gastronomicznego POLONEZ na bistro wraz z zapleczem, remontem toalety i sieni

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający podaje informację z dnia 09.05.2023 r. z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty wewnętrzne w ramach projektu.
Szczegóły w załączeniu.

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena
Tychy, 09.05.2023

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie na roboty budowlane p.n. „Adaptacja nieużytkowanej części budynku gastronomicznego POLONEZ na bistro wraz z zapleczem, remontem toalety i sieni” („Modernizacja budynku przy ul. Damrota 35 w Tychach – prace wewnętrzne”)

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia z dnia 23.04.2023 r. na roboty budowlane związane z pracami wewnętrznymi – adaptacją części budynku na bistro i remontem sieni oraz toalet na półpiętrze. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Postępowanie ogłoszono również w Bazie Konkurencyjności pod ID 155838 (w załącznikach)

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zdolne do wykonania zadania do uczestnictwa w postępowaniu.

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 23.04.2023

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności
Specyfikacja warunków zamówienia
SWZ – załącznik 1 dokumentacja
SWZ – załącznik 2 – formularz ofertowy
SWZ – załącznik 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
SWZ – załącznik 4 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
SWZ – załącznik 5 – wykaz robót
SWZ – załącznik 6 – wykaz osób
SWZ – załącznik 7 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
SWZ – załącznik 8 – oświadczenie o podwykonawcach
SWZ – załącznik 9 – oświadczenie o grupie kapitałowej
SWZ – załącznik 10 – projekt umowy

Regulamin zamówień Zamawiającego
Powołanie Komisji Przetargowej

Informacja o wynikach postępowania „Modernizacja budynku przy ul. Damrota 35 w Tychach – prace zewnętrzne”

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający podaje informację z dnia 20.10.2022 r. o wynikach postępowaniu na roboty zewnętrzne i wyborze wykonawcy.
Szczegóły w załączeniu.

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena
Tychy, 20.10.2022

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane „Modernizacja budynku przy ul. Damrota 35 w Tychach – prace zewnętrzne”

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający podaje informację z dnia 03.10.2022 r. z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty zewnętrzne.
Szczegóły w załączeniu.

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena
Tychy, 03.10.2022

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie na roboty budowlane p.n. „Modernizacja budynku przy ul. Damrota 35 w Tychach – prace zewnętrzne”

P.G.U. „Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor-Zawadzka Magdalena jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 16.09.2022 r. na roboty budowlane związane z pracami zewnętrznymi – modernizacyjnymi budynku restauracji przy ul. Damrota 35 w Tychach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Postępowanie ogłoszono również w Bazie Konkurencyjności pod ID 126757.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zdolne do wykonania zadania do uczestnictwa w postępowaniu.

P.G.U. POLONEZ S.C.
Tychy, 16.09.2022


Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności
Specyfikacja warunków zamówienia
Zmiana SWZ nr 1 z dnia 16.09.2022
SWZ – załącznik 1 cz. 1. dokumentacji
SWZ – załącznik 1 cz. 2. dokumentacji – rysunki
SWZ – załącznik 1 cz. 3 dokumentacji – przedmiar
SWZ – załącznik 2 – formularz ofertowy
SWZ – załącznik 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
SWZ – załącznik 4 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
SWZ – załącznik 5 – wykaz robót
SWZ – załącznik 6 – wykaz osób
SWZ – załącznik 7 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
SWZ – załącznik 8 – oświadczenie o podwykonawcach
SWZ – załącznik 9 – oświadczenie o grupie kapitałowej
SWZ – załącznik 10 – projekt umowy

Regulamin zamówień Zamawiającego
Regulamin zamówień Zamawiającego – załącznik nr 1


Informacja z otwarcia ofert oraz wybór oferty w postępowaniu na dostawę i montaż instalacji PV w obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach

P.G.U. „Polonez” S.C. jako Zamawiający podaje do wiadomości informację z otwarcia ofert wraz z wynikami dla dostawy i montażu instalacji PV o mocy 10 kW wraz z niezbędną dokumentacją w projekcie „Modernizacja budynku restauracji na tyskim Starym Mieście wraz z zakupem wyposażenia celem podniesienia konkurencyjności i poszerzenia oferty firmy o bistro”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

PGU POLONEZ S.C.
12.03.2022

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.03.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.03.2022

Zaproszenie z dnia 03.03.2022 r. do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji PV w obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW (wraz z dokumentacją i pracami towarzyszącymi) na obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zaproszenia w załączniku (zapytanie ofertowe).

PGU POLONEZ S.C.
03.03.2022

Zapytanie ofertowe na instalację PV z dnia 03.03.2022 r.
Formularz ofertowy