Projekt UE

Projekt „Modernizacja budynku restauracji na tyskim Starym Mieście wraz z zakupem wyposażenia celem podniesienia

konkurencyjności i poszerzenia oferty firmy o bistro” jest współfinansowany przez Unię Europejską kwotą do 499 502,50 zł.

Wartość projektu wynosi 587 650,00 zł.

Cele projektu:
wzrost konkurencyjności i zatrudnienia oraz innowacyjności firmy poprzez innowacje organizacyjne, procesowe i marketingowe

Efekty projektu:
– modernizacja budynku
– poszerzenie oferty obiektu o bistro
– zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
– utrzymanie i zwiększeniu zatrudnienia
– usprawnieniu pracy personelu