X

Informacja z otwarcia ofert oraz wybór oferty w postępowaniu na dostawę i montaż instalacji PV w obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach

P.G.U. „Polonez” S.C. jako Zamawiający podaje do wiadomości informację z otwarcia ofert wraz z wynikami dla dostawy i montażu instalacji PV o mocy 10 kW wraz z niezbędną dokumentacją w projekcie „Modernizacja budynku restauracji na tyskim Starym Mieście wraz z zakupem wyposażenia celem podniesienia konkurencyjności i poszerzenia oferty firmy o bistro”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

PGU POLONEZ S.C.
12.03.2022

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.03.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.03.2022

Zaproszenie z dnia 03.03.2022 r. do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji PV w obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach

P.G.U.”Polonez” S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena zaprasza wszystkie zainteresowane strony do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW (wraz z dokumentacją i pracami towarzyszącymi) na obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zaproszenia w załączniku (zapytanie ofertowe).

PGU POLONEZ S.C.
03.03.2022

Zapytanie ofertowe na instalację PV z dnia 03.03.2022 r.
Formularz ofertowy

Postępowania i przetargi